Spaarrekening

Samen met u maken wij het mogelijk om uw dromen na te streven!

Met uw spaargelden investeren wij in activiteiten/ondernemingen en de gegenereerde winsten wordt gedeeld met u naar rato. Dus u ontvangt winst (profit) op uw spaargelden.

Uw aanvraag kunt u elk moment en overal online doen.

Benodigdheden

Ingezetene

 • Bron van inkomsten*
 • CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden)
 • E-ID kaart / Paspoort / Rijbewijs
 • 1e inleg van SRD100,- | USD 100,- | EUR 100,-

*Bron van inkomsten: Werkgeversverklaring met vermelding van het salaris (indien het salaris niet vermeld staat in de werkgeversverklaring geldt een loonslip niet ouder dan 1 maand), inkomstenstaat, AOV en of Pensioen verklaring.

Niet-ingezetene

 • Bron van inkomsten **
 • CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden)
 • Bankafschrift (en) van de bank waar u bankiert (niet ouder dan 1maand)
 • Paspoort met kortverblijf/ vestiging
 • 1e inleg van SRD100,- | USD 100,- | EUR 100,-

**Bron van inkomsten: Werkgeversverklaring met vermelding van het salaris (indien het salaris niet vermeld staat in de werkgeversverklaring geldt een loonslip niet ouder dan 1 maand), AOW en of UWV verklaring.

Bent u jonger dan 21 jaar?

Voor de jonge spaarders gelden de volgende benodigdheden:

 • 0 t/m 16 jaar : Familieboek en één van de ouders/verzorgers met medeneming van de bovengenoemde benodigdheden
 • 16 t/m 21 jaar : ID kaart met familieboek en één van de ouders/verzorgers met medeneming van de bovengenoemde benodigdheden

Voor niet-ingezetenen is een paspoort vereist.

Meer informatie?