STARTERS HYPOTHEEK

Uw woning verbouwen, renoveren of een nieuwe woning bouwen op uw eigen perceel is mogelijk met de Starters Hypotheek met een maximale financiering tot SRD950.000,- tegen 7%.

Nieuwbouw: Bouwoppervlakte van tenminste 60m² en ten hoogste 150m²

Sleutelklare woning: Bouwoppervlakte tot maximaal 150m²

Renoveren of verruimen van een bestaande woning: Tot een grootte van maximaal 275 m²

 • Uw eigen of gemeenschappelijke (met uw partner/wederhelft) inkomen is maximaal SRD22.500,-
 • U bent 2 jaar of langer in vaste dienst bij de overheid of een gerenommeerd bedrijf
 • Looptijd minimaal 10 jaar en maximaal 20 jaar
 • 100% financiering van de bouwsom is mogelijk

Benodigdheden:

 1. Geldig legitimatiebewijs (E-ID kaart/ Rijbewijs/ Paspoort)
 2. CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden) en nationaliteitsverklaring
 3. Werkgeversverklaring + recente loonslip
 4. Laatste 3 bankafschriften
 5. Perceelkaart/ hypothecair uittreksel van het terrein waarop het huis staat en taxatierapport
 6. Begroting van de bouwactiviteiten door een geregistreerde aannemer en KKF-uittreksel van de aannemer
 7. Bouwvergunning en goedgekeurde bouwtekening
 8. Beschikking/ transportakte van het perceel dat in onderpand wordt genomen
 9. Girorekening bij Trustbank Amanah voor salarisstorting

Wij nodigen u uit bij een van onze vestigingen voor meer informatie over de STARTERS HYPOTHEEK.

Vraag nu aan!


Producten