Starters Hypotheek

Uw eigen perceel kopen, woning verbouwen, renoveren of een nieuwe woning bouwen op uw eigen perceel is mogelijk met de Starters Hypotheek met een maximale financiering van SRD 1.600.000,00 tegen 7%.

De STARTERS HYPOTHEEK biedt u de gelegenheid voor:

 1. Aankoop bouwkavel: Strikt om een huis te bouwen voor eigen bewoning
 2. Nieuwbouw: Bouwoppervlakte van tenminste 40m² en ten hoogste 150m²
 3. Sleutelklare woning: Bouwoppervlakte tot maximaal 150m²
 4. Renoveren of verruimen van een bestaande woning: Tot een grootte van maximaal 275 m²
 • Uw eigen of gemeenschappelijke (met uw partner/wederhelft) inkomen is maximaal SRD 50.000,00
 • U bent 2 jaar of langer in vaste dienst bij de overheid of een gerenommeerd bedrijf
 • Looptijd minimaal 10 jaar en maximaal 20 jaar
 • Looptijd voor aankoop bouwkavel tot maximaal 5 jaar

Uw aanvraag kunt u elk moment en overal online doen.

Benodigdheden

 • Geldig legitimatiebewijs (E-ID kaart/ Rijbewijs/ Paspoort)
 • CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden) en nationaliteitsverklaring
 • Werkgeversverklaring + recente loonslip
 • Laatste 3 bankafschriften
 • Perceelkaart/ hypothecair uittreksel van het terrein waarop het huis staat en taxatierapport
 • Begroting van de bouwactiviteiten door een geregistreerde aannemer en KKF-uittreksel van de aannemer
 • Bouwvergunning en goedgekeurde bouwtekening
 • Beschikking/ transportakte van het perceel dat in onderpand wordt genomen
 • Girorekening bij Trustbank Amanah voor salarisstorting

Wij nodigen u uit bij een van onze vestigingen voor meer informatie. 

Meer informatie?